IBF Usluge

Konzalting

Konzultacije i stručni savjeti IBF tima u pogledu definiranja optimalnog budžeta ili optimizacije projekata, izbora rasvjetne opreme, svjetlosnih rješenja i mogućnosti, uštede energije, te sustava upravljanja rasvjetom.

Odabir optimalnih rješenja sigurnosnih sustava u vidu sigurnosne rasvjete, vatrodojave i evakuacijskog ozvučenja, sukladno tipu objekta i normama, te njihova integracija sa projektom rasvjete.

Projektiranje rasvjetnih rješenja

Projektiranje se definira ovisno o kompleksnosti projekta i zahtjevima klijenta, a uključuje:

  • LIGHT DESIGN
  • SVJETLOTEHNIČKE PRORAČUNE
  • CAD PODLOGE / BIM MODEL
  • 3D VIZUALIZACIJE

Projektiranje upravljanja rasvjetom

Izrada projektnog rješenja sustava upravljanja rasvjetom može biti bazirana na DALI i KNX protokolu ili POE sustavu, ovisno o tipu objekta i zahtjevima.

Izlazni proizvod uključuje kompletno projektno rješenje, blok shemu i tablicu funkcionalnosti, a sve usklađeno sa dizajnom svjetla i željama korisnika.

Projektiranje sigurnosnih sustava

Projektiranje sigurnosnih ili 'Safety' sustava uključuje izradu optimalnih projektnih rješenja sustava SIGURNOSNE RASVJETE, VATRODOJAVE, te sustava EVAKUACIJSKOG ozvučenja, a sve u skladu sa aktualnim EU i svjetskim normama, te zakonskom regulativom.

Projektna dokumentacija

Izrada projektne dokumentacije RASVJETE, UPRAVLJANJA I SIGURNOSNIH SUSTAVA, usklađene u pogledu tehničke i dizajnerske funkcionalnosti.

Dokumentacija uključuje: projektna rješenja rasvjete u CAD-u ili BIM-u, svjetlotehničke proračune, prezentacijske knjige rasvjete, 3D vizualizacije, projektna rješenja upravljanja i sigurnosnih sustava, tehničke listove opreme, te troškovnike sa detaljnim opisima i projektnim cijenama.

Prodaja i isporuka

Ponuda opreme 30ak brandova u nekoliko cjenovnih razina, raznih dizajna i namjena, te dobava rasvjetne i ostale projektirane opreme od renomiranih EU proizvođača, što uključuje kompletnu organizaciju logistike (organizacija transporta, uvoz, komisioniranje po projektima i isporuku na gradilište) i potrebne tehničke i atestne dokumentacije.

Stručna podrška i inženjering

Stručni savjeti, te nadzor nad montažom i spajanjem projektiranih i isporučenih sustava, kao i programiranje, puštanje u rad, te obuka korisnika.

Kreiranje i programiranje rasvjetnih scena prema željama i potrebama korisnika, kao i montažu i spajanje projektirane i isporučene opreme, sa našim ovlaštenim instalaterima, što garantira potpunu funkcionalnost projektnog rješenja.

Postprodaja

Održavanje instaliranih IBF sustava upravljanja rasvjetom, te sigurnosnih sustava online ili na objektu, servis i dobavu originalnih rezervnih komponenti.

Realizacija potencijalnih tvorničkih reklamacija proizvoda u garantnom roku, što uključuje korespodenciju sa tvornicom, analizu proizvoda i zamjenu.