OTP BANKA UPRAVNA ZGRADA Split

Projekt je realiziran u suradnji sa:

  • Arhitekt: Otto Barić, ATP
  • Elektro projektant: Ilija Vrgoč, ZEP PROJEKTIRANJE

Usluge i proizvodi IBF-a u realizaciji:

  • stručni konzalting
  • projektiranje i isporuka opće rasvjete
  • projektiranje i isporuka sustava sigurnosne rasvjete
  • projektiranje i isporuka sustava upravljanja rasvjete
  • programiranje i puštanje u rad sustava opće i sigurnosne rasvjete