EUROHERC OSIGURANJE Banja Luka

Projekt je realiziran u suradnji sa:

  • Arhitekt: Dejan Matić, EUROHERC
  • Elektro projektant: Branimir Zelanto, NNS-EL-ING

Usluge i proizvodi IBF-a u realizaciji:

  • stručni konzalting
  • projektiranje i isporuka opće rasvjete
  • projektiranje i isporuka sustava sigurnosne rasvjete
  • projektiranje i isporuka sustava upravljanje rasvjete