PALAČA BENČIĆ - MUZEJ Rijeka

Projekt je realiziran u suradnji sa:

  • Investitor: Grad Rijeka

Usluge i proizvodi IBF-a u realizaciji:

  • Isporuka opće rasvjete
  • Isporuka upravljanja rasvjetom
  • Programiranje i puštanje u rad sustava rasvjete i upravljanja