VODOSPREMNIK Zabok

Projekt je realiziran u suradnji sa:

  • Arhitekt: Svebor Andrijević, arhitektura Svebor Andrijević;                   Jasna Zmaić, UOA

Usluge i proizvodi IBF-a u realizaciji:

  • stručni konzalting
  • projektiranje i isporuka sustava opće rasvjete
  • projektiranje i isporuka sustava upravljanje rasvjete