PLIVA R&D Zagreb

Projekt je realiziran u suradnji sa:

  • Elektro projektant: Nino Terzin Laub, LATENI

Usluge i proizvodi IBF-a u realizaciji:

  • stručni konzalting
  • projektiranje i isporuka opće rasvjete
  • projektiranje i isporuka sustava sigurnosne rasvjete
  • programiranje i puštanje u rad sustava sigurnosne rasvjete