MLINAR Zagreb

Projekt je realiziran u suradnji sa:

  • Elektro projektant: Berislav Tatarin, MICROMAX

Usluge i proizvodi IBF-a u realizaciji:

  • stručni konzalting
  • projektiranje i isporuka opće rasvjete
  • projektiranje i isporuka sustava sigurnosne rasvjete