SAN CANZIAN VILLAGE & HOTEL Mužolini Donji (Buje)

Projekt je realiziran u suradnji sa:

  • Arhitekt: Siniša Bjelica, SB PROJEKTIRANJE 
                  Nika Serdar  

Usluge i proizvodi IBF-a u realizaciji:

  • stručni konzalting
  • projektiranje i isporuka sustava opće rasvjete