RESORT VALAMAR GIRANDELLA Rabac

Projekt je realiziran u suradnji sa:

  • Arhitekt: Igor Miletić, Robert Dragogna, STUDIO 92
  • Elektro projektant: Nenad Sinožić, NOVATEC d.o.o.

Usluge i proizvodi IBF-a u realizaciji:

  • stručni konzalting
  • projektiranje i isporuka opće rasvjete
  • projektiranje i isporuka sustava za upravljanje rasvjete
  • programiranje i puštanje u rad sustava opće rasvjete