HOTEL SHERATON Srebreno

Projekt je realiziran u suradnji sa:

  • Arhitekt: Vlaho Alamat, STUDIO ALAMAT
  • Elektro projektant: Nikola Baranović, ELEKTRO KLIMA PROJEKT d.o.o.

Usluge i proizvodi IBF-a u realizaciji:

  • stručni konzalting
  • projektiranje i isporuka opće rasvjete
  • projektiranje i isporuka sigurnosne rasvjete
  • projektiranje i isporuka sustava upravljanja rasvjete
  • programiranje i puštanje u rad sustava opće rasvjete