HOTEL PRINCESS Jastrebarsko

Projekt je realiziran u suradnji sa:

  • Arhitekt: Irena Gajšak Tonković, ELAG
  • Elektro projektant: Zvonimir Petar Gajšak, ELAG

Usluge i proizvodi IBF-a u realizaciji:

  • stručni konzalting
  • projektiranje i isporuka opće rasvjete
  • projektiranje i isporuka sigurnosne rasvjete
  • projektiranje i isporuka sustava upravljanja rasvjete
  • programiranje i puštanje u rad sustava opće rasvjete