D-RESORT Šibenik

Projekt je realiziran u suradnji sa:

  • Arhitekt: Nikola Bašić, MARINAPROJEKT
  • Interijer: Marko Murtić, EMUR STUDIO
  • Elektro projektant: Maja Bratulić, TEH PROJEKT ELEKTROTEHNIKA d.o.o.

Usluge i proizvodi IBF-a u realizaciji:

  • stručni konzalting
  • projektiranje i isporuka opće rasvjete
  • projektiranje i isporuka sustava sigurnosne rasvjete
  • projektiranje i isporuka sustava upravljanja rasvjete
  • programiranje i puštanje u rad sustava opće rasvjete